Aktualności

Casting do programu "Zrób coś z tym dzieckiem"
Spot castingowy do programu "Zrób coś z tym dzieckiem" 
Masz problem z dzieckiem? Twoje potomstwo sprawia kłopoty wychowawcze? Daj pomóc sobie i dziecku i zgłoś się do nowego programu TVN Style "Zrób coś z tym dzieckiem".

Nie radzisz sobie ze swoim dzieckiem? Jest agresywne, nadpobudliwe, nieposłuszne i nie wiesz, jak do niego dotrzeć? Nasza prowadząca - specjalistka od lat pracująca z dziećmi - pomoże Ci rozwiązać nawet najtrudniejsze problemy! Daj pomóc sobie i dziecku i zgłoś się do nowego programu TVN Style pt. "Zrób coś z tym dzieckiem". Zapoznaj się z regulaminem, informacją o przetwarzaniu danych osobowych, a następnie wypełnij formularz znajdujący się na dole strony.

Wypełniając formularz, pamiętaj, żeby na zdjęciach i w wideo nie prezentować wizerunku osób trzecich. Opisując dziecko i jego problemy, nie podawaj jego danych osobowych i danych innych osób.

REGULAMIN >>>

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z CASTINGIEM
(Kto, jak i dlaczego będzie przetwarzał Twoje dane osobowe?)

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji, przeprowadzenia i nagrania Castingu

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Castingu (tj. zarówno Uczestników zgłaszających jak i Uczestników towarzyszących), gromadzonych zgodnie z niniejszym Regulaminem w związku z organizacją, przeprowadzeniem i nagraniem Castingu, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jest Organizator.

2. Z Organizatorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: al. Rzeczypospolitej 18 lok. 267, 02-972 Warszawa, drogą mailową na adres e-mail: daneosobowe@qzniateam.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 403 95 95. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w rozumieniu sekcji 4 RODO, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Rzeczypospolitej 18 lok. 267, 02-972 Warszawa, drogą e-mailową pod adresem: rodo@qzniateam.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 22 403 95 95.

3. Dane osobowe Uczestników Castingu, gromadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczególności poprzez ich przekazanie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, przekazane podczas rozmowy telefonicznej, czy też w ankietach, dokumentach i materiałach uzupełniających przekazywanych bezpośrednio przez Uczestników lub pozyskanych od Uczestnika zgłaszającego, będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Castingu, tj. w celu weryfikacji Uczestnika Castingu, kontaktu z Uczestnikiem, nagrania Castingu oraz jego rozstrzygnięcia, jak również mogą być przetwarzane w celu produkcji Audycji.

4. Dane osobowe Uczestników Castingu przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie:
4.1. art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. w celu wykonania umowy o udział w Castingu zawartej poprzez zgłoszenie do udziału w Castingu;
4.2. art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, polegających w szczególności na ewentualnym dochodzeniu praw lub obronie przed roszczeniami związanymi z Castingiem;
4.3. art. 9 ust. 2 lit a) RODO, tj. na podstawie zgody Uczestnika – o ile w trakcie trwania Castingu Uczestnik zdecyduje się na przekazanie Organizatorowi swoich danych osobowych szczególnych kategorii i wyrazi zgodę na ich przetwarzanie.

5. Dane osobowe Uczestników Castingu mogą być przekazywane: (1) podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Castingu oraz produkcji Audycji, (2) a także innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych (np. podmioty świadczące na rzecz Organizatora obsługę informatyczną).

6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7. Podanie danych osobowych zgodnie z niniejszym Regulaminem (w szczególności za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, w rozmowie telefonicznej oraz dokumentach uzupełniających) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Castingu. Podanie danych osobowych szczególnych kategorii oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest uzależnione od woli Uczestnika, w pełni dobrowolne i nie warunkuje udziału w Castingu.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników Castingu, Uczestnik posiada prawo do:
8.1. dostępu do treści danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
8.2. żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
8.3. żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
8.4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
8.5. przeniesienia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
8.6. wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (zgodnie z art. 21 RODO),
8.7. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Powyższe Uczestnicy mogą wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Organizatorowi wysłanego (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Rzeczypospolitej 18 lok. 267, 02-972 Warszawa, (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: daneosobowe@qzniateam.pl (3) lub poprzez skorzystanie z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Organizatora.

10. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia, nagrania i rozstrzygnięcia Castingu oraz produkcji Audycji, nie dłużej jednak niż do cofnięcia udzielonej przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody).

12. Po okresie wskazanym w ust. 11 powyżej dane osobowe Uczestników Castingu mogą być przetwarzane przez Organizatora w ograniczonym zakresie w celach obrony lub dochodzenia roszczeń (z uwzględnieniem przepisów przedawnienia roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. ze względu na fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz do artykułu
  • Udostępnij komentarz w:
  • ikona twitter
  • ikona facebook
  • ikona google plus
publikuj
Właśnie pojawiły się nowe () komentarze - pokaż
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
Pomoc | Zasady forum
Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Magdalena Socha-Włodarska wraca na nasz profil na Instagramie. Tym razem na cały dzień
Następny artykuł:

Magdalena Socha-Włodarska wraca na nasz profil na Instagramie. Tym razem na cały dzień

tvnpix